Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Nemoci > Guillainův-Barrého syndrom

Guillainův-Barrého syndrom

Guillainův-Barrého syndrom (neboli také jen GBS) je akutní zánětlivé onemocnění, které postihuje periferní nervovou soustavu. Jedná se o autoimunitní nemoc, kterou nejčastěji vyvolá akutní infekce. Spadá do širší skupiny periferních neuropatií a vyskytuje se vzácně.

Asi v jedné třetině případů je původcem onemocnění bakterie způsobující průjem. Jde o vážné onemocnění, které začíná jako paralýza dolních končetin. Slabost z nohou se postupně šíří i do rukou a následně obličeje. Nemocný ztrácí hluboké šlachové reflexy.

Pokud dojde k rychlé léčbě, která probíhá plazmaferézou či intravenózní imunoglobulinovou a podpůrnou léčbou, může se nemocný plně vrátit do mobilního života.

Onemocnění však může skončit v některých případech úmrtím, pokud dojde k vážným komplikacím, například s plícemi nebo s nervovou soustavou.

Jedná se o potenciální neurologickou komplikaci onemocnění covid-19.

Loading...

Nemoci