Alergická pneumonitida

Alergická pneumonitida je zánět postihující plíce, který vzniká v důsledku vystavení a vdechování alergenu. V některých případech může vzniknout i jako důsledek vdechování chemikálie.

Při alergické pneumonitidě v plicích vznikají zánětlivé uzlíky, které znemožňují jednoduché dýchání.

Do nejrizikovější skupiny pacientů patří osoby, které pravidelně přicházejí do kontaktu se senem, zrním nebo slámou, jež jsou náchylné k plísním. Další rizikovou oblastí může být práce s plísňovými sýry, s peřím nebo například s ptačími exkrementy.

Alergická pneumonitida se objevuje ve dvou formách:

-          akutní – vzniká již 6 hodin po vystavení alergenu a do 48 hodin odeznívá, mezi její projevy patří horečka, zimnice, záchvatovitý kašel nebo třesavka

-          chronická – vzniká při dlouhodobém vystavování alergenu, tělu postupně stačí k reakci nižší dávka rizikového prachu; projevuje se ztrátou váhy, únavou, dušností a kašlem, může dojít k selhání dýchání

 Léčba spočívá především v odstranění zdroje onemocnění, tedy alergenu. Někdy mohou být také podávány kortikoidy nebo pacient může podstoupit oxygenterapii.

Loading...

Nemoci