Parafilie

Parafilie je porucha spadající mezi sexuální odchylky (deviace). Jedná se o takový projev sexuality, který je v dané zemi považován za poruchu chování nebo osobnosti, je „nenormální“. Může se jednat o projev zaměřený na určitý typ osob, věcí nebo objektů a nemusí se nutně projevovat sexuálně (naopak se může držet v citové rovině). Pokud je parafilie motivovaná sexuálně, dochází ke změně v sexuálním chování a projev může být agresivní nebo například exhibicionistický. Ve většině případů nedochází k porušování zákonů, neboť parafilik je schopen své touhy ovládnout a naplnit je jinak.

O skutečnou poruchu se dle mezinárodní klasifikace nemocí jedná v případě, kdy je parafilik svou odchylkou stresován a působí mu (sociální) potíže, případně mu přímo brání v běžném způsobu života.

Mezinárodní statistiky uvádějí základní typy parafilie:

-       fetišismus (sexuální vzrušení z neživých předmětů)

-       fetišistický transvestitismus (sexuální vzrušení z nošení oblečení opačného pohlaví)

-       exhibicionismus (sexuální vzrušení z obnažování před cizími lidmi)

-       voyeurství (sexuální vzrušení ze sledování jiných osob při intimních okamžicích)

-       sadomasochismus (sexuální vzrušení z násilného chování vůči partnerovi)

-       pedofilie (sexuální vzrušení zaměřené na děti)

-       parafilní infantilismus (sexuální vzrušení z předstírání hry na malé dítě)

-       frotérství (sexuální vzrušení z dotýkání se dalších, nesouhlasících, osob)

-       kandaulismus (sexuální vzrušení ze sledování partnerky s jiným mužem)

Moderní psychiatrie se v souvislosti s léčbou soustředí hlavně na to, aby se parafilik naučil se svou odlišností žít a nebyl pro své okolí rizikem.  

Loading...

Nemoci