Bércový vřed

Bércový vřed je poškození kůže, které nejčastěji vzniká na dolních končetinách. Jakmile se jednou onemocnění vyskytne, je složité se jej natrvalo zbavit a většinou se po čase opět vrací. Jde tedy o chronické a opakující se onemocnění.

Mezí první symptomy patří hromadění krve v dolních končetinách (v oblasti bérce). Hromaděním krve vzniká přetlak a následně může krev začít prosakovat do podkoží, v důsledku čehož dochází k porušení kůže. Kožní poranění nebo infekce pak můžou způsobit vznik vředu.

Mezi příznaky patří:

-       zarudnutí kůže kolem budoucího bércového vředu (počáteční fáze),

-       ekzém na postiženém místě,

-       postižené místo je ohraničené zřetelnými rovnými okraji,

-       samotný vřed je vlhký a oteklý.

Za rizikový faktor je primárně považováno onemocnění žilního systému. Mimoto je další důležitou příčinou nezdravý životní styl – dlouhé stání nebo naopak sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu či obezita. Prevencí je tedy hlavně pravidelný pohyb, pravidelná a vyvážená strava a dostatečný příjem tekutin.

Léčba spočívá především ve zmírňování příčin nemoci, pomáhá také bandážování končetin nebo metoda vlhkého ošetřování ran.   

Loading...

Nemoci