Nesestouplé varle

Jedná se o poměrně častou vadu mužského pohlavního systému. Postihuje 30 % nezralých novorozenců, zhruba 3–4 % donošených chlapců porozených v termínu a 0,8–1,8 % chlapců starších jednoho roku.

Varlata se u lidského zárodku s chromozomem Y vyvíjejí pod vlivem řady genů, jejichž činnost musí být přesně koordinovaná. V pátém týdnu těhotenství vznikají u plodu pohlavní žlázy, které jsou u obou pohlaví totožné. Teprve pod vlivem testosteronu se žláza začne přeměňovat v mužskou či ženskou gonádu. Během šestého týdne se do pohlavních žláz dostávají prvopohlavní buňky, usídlí se zde a dávají vzniknout vajíčkům nebo zárodečným buňkám, ze kterých během celého života muže vznikají spermie. Základy pohlavních žláz jsou uloženy v zadní břišní stěně a u obou pohlaví probíhá sestup. U ženy sestup probíhá do malé pánve a vznikají vaječníky, u muže pokračuje přes tříselný kanál ke kožnímu vaku. Zde u ženy vznikají velké stydké pysky, u muže šourek, tj. definitivní místo pro varlata. Pro správné dozrávání spermií je nutná teplota 32 °C, tzn. o 5 °C nižší, než je v malé pánvi, a proto je sestup varlat nutný.

Ve většině případů sestoupí varlata do šourku do prvního roku života. Pokud nedojde k samovolnému sestupu do prvního půlroku života, je potřebný lékařský zásah. Léčba by měla být zahájena po 10. měsíci a maximálně do dvou let by měl mít chlapec obě varlata na správném místě. Příčinou nesestoupení varlete je buďto mechanická překážka v dráze sestupu (kýla či úzký tříselný kanál), nebo porušená hormonální signalizace z mozku ke gonádám a nedostatečná hladina testosteronu.

Poznat příznaky nesestouplého varlete je velmi jednoduché – ve skrotálním vaku není hmatatelný žádný obsah. Chlapce je nutno vyšetřit vleže, vsedě a v tureckém sedu, kdy jsou maximálně uvolněny svaly břišní stěny. Pokud je varle nehmatné, jeho poloha se ozřejmuje ultrasonografickým vyšetřením nebo magnetickou rezonancí.

Při léčbě spolupracuje několik oddělení – nejen pediatři, ale i dětští endokrinologové, urologové a chirurgové. Léčit se může konzervativně či chirurgicky.

1.       Konzervativní léčba se volí, pokud nejsou prokázané mechanické překážky. Aplikují se hormony – lidský choriový gonadotropin hhCG nebo syntetický hormon stimulující endokrinní osu hypothalamus–hypofýza–gonády aLH-RH. Kombinovanou léčbou oběma hormony je dosahováno dobrých výsledků. Úspěch v sestupu se pohybuje kolem 83 %.

 

2.       Chirurgický zákrok se volí u všech typů, kde je zjištěna překážka v sestupové cestě. Úspěšnost se pohybuje taktéž okolo 80 %.

Loading...

Nemoci