Listerióza

Listerióza je bakteriální onemocnění. Její výskyt u lidí je spíš výjimečný, v některých případech ale může dojít k epidemiím, například kvůli výskytu v nemocnici.

Přenašečem a nemocným může být i zvíře.

Pokud tuto nemoc chytne zdravý jedinec, často o ní ani neví nebo ji může snadno zaměnit za chřipku. Problém nastává v případě, kdy listeriózou onemocní těhotná žena. V takovém případě způsobuje riziko potratu. Další více ohroženou skupinou jsou novorozenci, u kterých může listerióza vyvolat septické onemocnění, nebo starší/oslabené osoby, jimž může způsobit zánět mozkových blan.

Původce tohoto onemocnění, bakterie Listeria monocytogenes, dlouhodobě přežívá v půdě i ve vodě a u některých jedinců je trvale přítomna ve střevech, aniž by jim způsobovala nějaké zdravotní potíže.

Nejčastější způsob nákazy je požitím kontaminované potraviny. K tomu může dojít kvůli nedostatečně pasterizovaným mléčným výrobkům, nemyté zelenině, kvůli kontaminaci špatně skladovaných potravin nebo nedostatečné hygieně pracovníků pracujících s jídlem.

Listerie se ničí varem a inkubační doba trvá v rozmezí 3–70 dnů. Účinná prevence spočívá v dostatečném tepelném zpracování potravin a dodržování hygienických zásad. V rámci léčby jsou nemocným podávána antibiotika.

Loading...

Nemoci