ADD

Porucha ADD, plným názvem Attention Deficit Disorder, se projevuje v oblasti pozornosti. Jedná se o poruchu příbuznou ADHD, ale bez hyperaktivní složky.

Lidé s touto poruchou mají problémy s plánováním, předvídáním, sebeovládáním a obecně udržením pozornosti. Nijak nesouvisí s inteligencí jedince.

ADD se většinou projeví v dětství (nejčastěji před 7. rokem života) a může přetrvat až do období dospívání. V některých případech může zůstat dokonce po celý život. Dospělý člověk však projevy nemoci může lépe zvládat a ovládat.

Mezi příznaky patří:

-       Rychlejší nástup únavy při práci,

-       Potíže se soustředěním a dokončením úkolu,

-       Potíže s filtrací „podstatných“ a „nepodstatných“  informací/zadání/úkolů/pokynů… (= věnování pozornosti všemu, co mysl zachytí)

-       Snadné odvedení pozornosti

Léčba spočívá v komplexním přístupu. Je vhodné nastavit optimální režim, který může s příznaky pomoci. Je třeba upravit pracovní prostředí, aby obsahovalo co nejméně rušivých elementů. Vždy je třeba se přizpůsobit potřebám konkrétního dítěte, některým může pomoci důsledné plánování všech postupných kroků, práce v kratších časových intervalech atd. Velmi důležitá je podpora rodiny.

V oblasti vzdělávání nejvíce pomůže návštěva pedagogicko-psychologické poradny, kde je možné probrat nejvhodnější nastavení systému výuky jak doma, tak ve škole.

Loading...

Nemoci