Delirium

Delirium je duševní onemocnění řadící se mezi poruchy vědomí. Příčinou vzniku deliria je často kombinace více nepříznivých faktorů. Dochází k němu především u jedinců s nedostatečným zásobením mozku kyslíkem. To může být zapříčiněno různými zraněními, záněty, nádory či otoky mozku. U starších osob delirium často doprovází vážná onemocnění srdce, plic, krve či cév. Mezi další stavy spojované s deliriem se řadí nerovnováha minerálů v krevní plazmě, choroby jater, ledvin, nádorová onemocnění, horečnaté stavy a otravy. Největší vliv má především věk pacientů, jejich výživa, pitný režim a psychosociální stav.

Prevence

Velmi důležité je dodržovat všechna pravidla nastavená lékaři pro terapii přítomných onemocnění, tzn. pravidelně a správně užívat předepsané léky, dbát na správnou výživu a pitný režim. Dalším preventivním opatřením může být bohatý sociální život, setkávání se s přáteli a rodinou. Je rovněž třeba případné sociální nebo finanční obtíže řešit včas a k řešení psychických problémů se neobávat využít psychologické pomoci.

Příznaky

Deliria většinou nastupují a odeznívají velmi rychle. Základním příznakem je kvalitativní porucha vědomí. Ta se projevuje ztrátou paměti. Mohou se dostavit i poruchy řeči. S prohlubováním stavu se přidávají poruchy vnímání:

-          halucinace, popř. bludy

-          demence

Známé je tzv. delirium tremens vyznačující se těžkou zmateností, halucinacemi, bludy, motorickým neklidem, nespavostí, širokými zornicemi, silným pocením a třesem. Vyskytuje se zejména během odvykacích kúr při tzv. abstinenčním syndromu.

Léčba

Stav paměti a psychických funkcí lze testovat řadou standardních testů (MMStest, Delirium Rating Scale) nebo lze využít konzultací s lékařem specialistou z oboru psychiatrie. Terapie je zejména závislá na co nejlepším léčení či odstranění vyvolávající příčiny. Je nutno pečovat o dostatečný krevní oběh, odstranění všech infekcí, snížení teploty, na vyváženou a dostatečnou výživu a příjem tekutin. Dalším nezbytným krokem je tlumení psychomotorického neklidu a úzkosti, včetně halucinací a bludů. K tomu se využívají tzv. neuroleptika.

 

 

Loading...

Nemoci