Alzheimerova choroba

Jedná se o známé závažné onemocnění mozku, které se vyskytuje zejména u starších osob. Jeho předzvěstí jsou výpadky paměti. Alzheimerova choroba je příčinou nevratných změn mozkových buněk a úbytku mozkové hmoty. Neobvyklá ztráta paměti a zmatené až agresivní chování jsou nejvýznamnějšími faktory, které jsou s nemocí spojené. V případě podezření na Alzheimerovu chorobu je nutné okamžitě vyhledat lékaře a začít s chorobou bojovat.

I přestože příčiny nemoci zatím nejsou jasné, jedná se s největší pravděpodobností o kombinaci více faktorů. Za spouštěče nemoci jsou považovány viry, oslabená imunita nebo vnější prostředí. Zároveň se nemoc projevuje zejména u osob vyššího věku, které jí trpí nejčastěji. Podle statistik Alzheimerova choroba postihuje častěji ženy než muže. Tento fakt může být ovlivněn buď hormony, které jsou u žen jiné než u mužů, anebo i delší délkou dožití. Roli hraje ale i dědičnost, případně úrazy hlavy. Častěji jsou také postiženy osoby s nižším vzděláním. Vyvarovat se jí tak můžeme díky trénování mozku různými logickými hádankami.

Samotné projevy Alzheimerovy choroby postupují velmi pomalu a nenápadně. Osoby, které jsou nemocí postiženy, často ukládají věci na nevšední místa a mají potíže s krátkodobou pamětí. Jsou schopny si bez problému vybavovat věci z dávné minulosti, ale často zapomínají na něco, co zrovna prožily. Dalším příznakem mohou být komplikace s řečí, jako je pojmenovávání věcí správnými názvy. Nemocný věci častěji popisuje, než aby je konkrétně dokázal pojmenovat, což může vést až k problémům s plynulou mluvou. Častým znakem onemocnění je i problém s orientací, a to jak v čase, tak místní. Pomalu dochází ke změně jednání osobnosti. Je často těžké nemocného o onemocnění přesvědčit. V období pokročilé nemoci provázejí nemocného halucinace a bludy. Konečné stadium nemoci se vyznačuje problémy s chůzí, udržením moči i s přijímáním potravy. Mluva se zjednodušuje na krátká slova, případně již nemocný není schopný mluvit vůbec. V takovém stadiu je již asistence druhých osob nevyhnutelná.

V případě jakéhokoliv podezření na onemocnění je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, která dokáže nemoc identifikovat. Čím dříve dojde k diagnostikování nemoci, tím dříve je možné její průběh zpomalit. Praktický lékař po sérii vyšetření může pacienta poslat k odborníkům.

V současné době je Alzheimerova choroba nevyléčitelná. Léky, které se při nemoci podávají, jsou určené především pro začínající stadium nemoci a dokážou zpomalit průběh nemoci. Nemocným se podávají zejména kognitiva určená k podpoře kognitivních funkcí, jako je myšlení, paměť či orientace, a dále léky, které tlumí další příznaky nemoci. Nemoc je smrtelná, s udávaným dožitím osmi let od počátků začátků příznaků.

Nemoci nelze jednoznačně předcházet, avšak zdravý životní styl a pravidelné trénování mozku mohou pomoci před propuknutím nemoci. Zejména se tedy jedná o konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, které obsahují dostatek vlákniny důležité pro tělo. Pravidelný pohyb, jako jsou procházky na čerstvém vzduchu, vašemu tělu také pomůže. 

Loading...

Nemoci