Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna je onemocnění způsobené nenakažlivými poruchami vývoje mozku, jejichž důsledkem je zejména porucha hybnosti. Projevuje se v dětství.

Mezi příznaky mozkové obrny patří například:

-          poruchy chůze,

-          poruchy řeči,

-          ochrnutí,

-          obrna,

-          třes,

-          ztuhlé svaly.

Přestože projevy jsou primárně fyzického charakteru, často se v souvislosti s nimi objevují i psychické problémy, způsobené hlavně problematickým začleněním do společnosti.

K poruše mozku může dojít v jednom ze tří období:

-          těhotenství,

-          porod,

-          první měsíce života dítěte.

Rizikové faktory jsou velmi různorodé, může se jednat o nízkou porodní váhu, komplikovaný porod nebo například vícečetné těhotenství – u všech těchto případů stoupá riziko možnosti onemocnění dětskou mozkovou obrnou.

Jedná se o nevyléčitelné onemocnění, správné léčebné kroky však mohou nemocným velmi usnadnit život a v některých případech mohou vést i normální život – u každého je však třeba postupovat individuálně dle konkrétního druhu postižení. Ve většině případů je nutná spolupráce odborníků napříč různými obory (neurolog, psycholog, fyzioterapeut, logoped atd.) a hlavně účast a podpora rodiny.

Loading...

Nemoci