Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Nemoci > Maniodepresivní psychóza

Maniodepresivní psychóza

Jedná se o duševní onemocnění, při kterém dochází ke změnám nálady, vitality a psychických funkcí. Je důležité uvědomit si, že jde o nemoc, jež postihuje přibližně jednoho ze sta dospělých jedinců. Nemoc provází čtyři různé druhy období, které jsou rozděleny dle typů a intenzity příznaků. Jedná se o období hypomanické, manické, depresivní a smíšené.

Ve fázi hypomanického období, má nemocný chronicky dobrou náladu a nadměrné množství energie, je velice hovorný a snadno navazuje kontakty s ostatními. Osoba nepociťuje v tomto období potřebu spánku a stav ospalosti. 

Manickou fázi lze charakterizovat období nepřiměřeně dobré nálady a markantně zvýšené aktivity. Člověk je velmi silný, všechno kolem se mu zdá nesmírně jednoduché a snadné. Člověk trpící tímto onemocněním často postrádá racionální myšlení i uvažování a má nadměrné sebevědomí.

Depresivní období je protipólem mánie - stojí na druhém konci změn nálady. Projevuje se skleslou náladou, snížením energie a aktivity. Pacient je smutný, unavený a ztrápený. Lidé se často vyhýbají společnosti, nepociťují radost a často myslí na sebevraždu.

Stav, který nelze jednoznačně zařadit do určité kategorie, je stav smíšený a může mít všechny výše uvedené příznaky.

Jak lze maniodepresivní psychózu léčit?

1.     Antidepresiva – léčí se jimi příznaky deprese.

2.     Antipsychotika – mají stabilizační účinky.

3.     Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika) – jsou užívány k udržování dobré nálady.

4.     Psychoterapie.

5.     Fototerapie.

V každém případě je nutno vyhledat odbornou psychiatrickou léčbu. V lehčích případech můžete vyzkoušet potravinové doplňky a vitamíny, jež pozitivně ovlivňují mozek a člověk má poté lepší náladu – L-tryptofan, DL - PA (mozkový nutrient), ginkgo biloba, organický křemík.

 

 

 

Loading...

Nemoci