Osteoartróza

Osteoartróza je nejčastější onemocnění pohybového aparátu, které se objevuje asi u 12 % dospělé populace a často vede až k invaliditě. Jedná se o degenerativní, nezánětlivé onemocnění, které postihuje v podstatě jakékoliv klouby v těle. Nejčastěji se však objevuje na velkých nosných kloubech (kolenní, kyčelní), na drobnějších kloubech ruky nebo na meziobratlových ploténkách páteře. Nemoc postupně vede až ke ztrátě kloubní chrupavky a současně i k nárůstu kostní tkáně v okolí kloubu. Z té se tvoří výrůstky, které způsobují bolest.

Osteoartrózu lze rozlišit na primární a sekundární.

-          U primární osteoartrózy není známá bezprostřední příčina, někdy se ale v souvislosti s ní hovoří o dědičných faktorech, neúměrném a jednostranném zatěžování kloubů nebo obezitě.

-          Sekundární osteoartrózu zapříčiňují nejčastěji různé úrazy a vývojové vady kloubu, dále pak některá metabolická onemocnění, endokrinní choroby, zánětlivá onemocnění kloubu a krvácení do kloubu.

Příznaky závisí na stadiu onemocnění a jeho lokaci, dle nálezu na rentgenovém vyšetření rozeznáváme čtyři stadia:

1.       V prvním stadiu dochází k tvorbě kostěných výrůstků.

2.       V druhém stadiu jsou výrůstky již zřetelnější.

3.       Třetí stadium je charakteristické zúžením kloubní štěrbiny a tvorbou mnohočetných výrůstků.

4.       Ve čtvrtém stadiu je kloubní štěrbina již jen nepatrná či zcela zaniklá a mohou vznikat deformace konců kostí a jejich nesprávné postavení.

Obecně lze říci, že čím pokročilejší stadium osteoartrózy je, tím horší je bolest a nemocný je více omezený v pohybu.

Mezi nejčastěji postižená místa patří:

a)       Kolenní klouby – typickým příznakem je bolest při námaze, v pokročilejší stadiu může nemocný kulhat

b)      Kyčelní klouby – bolest je lokalizována v oblasti třísla

c)       Klouby na ruce – mezi příznaky patří ranní ztuhlost kloubů a pocit mravenčení

Mezi rizikové faktory se řadí vyšší věk, nadměrná námaha, zatěžování kloubů či nestejná délka končetin. Dále pak i obezita, některá metabolická onemocnění, endokrinní choroby atd.

Jak probíhá léčba?

Nejprve je důležité řádné lékařské vyšetření. Kromě krevních testů je při podezření na osteoartrózu možné provést rentgen, magnetickou rezonanci, sonografii a scintigrafii. Po správné diagnostice následuje léčba zaměřená na maximalizaci pohybového rozsahu, minimalizaci bolesti a omezení zhoršování stavu.

Terapie se většinou zahajuje pohybovou a fyzikální léčbou, mezi doporučované způsoby rehabilitace patří magnetoterapie, elektroterapie, hydroterapie či akupunktura. Existují i různé protetické pomůcky jako vložky do bot, hole či ortézy.

Následuje farmakologická léčba, kdy se podávají léky ze skupiny analgetik, které tlumí bolest. Dále jsou pak vhodná nesteroidní antirevmatika, která mají protizánětlivý účinek, a nasazují se i medikamenty ze skupiny chondroprotektiv, která podporují regeneraci chrupavčité tkáně a tvorbu kolagenu.

Při nedostačující léčbě přichází v úvahu i chirurgický zákrok. Mezi nejčastější patří tzv. výplach kloubu nebo totální náhrada postiženého kloubu.

Obecně se doporučuje hlavně přiměřená tělesná aktivita, mezi vhodné sporty patří např. plavání či jízda na kole. Pomáhá i Priessnitzův obklad a různé kostivalové masti.

 

 

 

Loading...

Nemoci