ADHD

ADHD (zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou) patří mezi neurovývojové poruchy. Projevovat se začíná již v raném dětství, ovšem zcela patrné je, když dítě nastoupí ke školní docházce. Porucha pak v téměř polovině případů přetrvává i v dospělosti (hyperaktivní část je však už spíše potlačena).

Mezi základní projevy poruchy patří:

-       neschopnost udržet pozornost – porucha motoriky, problémy s opakovanými úkoly, krátké udržení pozornosti u jednoho úkonu…

-       impulzivní jednání – ukvapené a neodpovídající reakce, vztahovačnost…

-       hyperaktivita – zbytečné a zdánlivě neúčelné pohyby, zvýšený hlasový projev (hlasitost, komentování činností atd.)…

ADHD nemá žádnou souvislost s inteligencí jedince. Až v polovině případů je ale doprovázena další psychickou poruchou (často poruchou učení). Ve škole je třeba k dítěti přistupovat specifičtěji – střídat činnosti, zadávat mu kratší úkoly, dodržovat pravidelný režim, poskytovat odborné konzultace apod.  

Příčin této poruchy může být několik, za spouštěcí faktor je považováno rizikové těhotenství (zdravotní komplikace, užívání drog či nikotinu), ale svoji roli hraje i dědičnost.  

Loading...

Nemoci