Asfyxie

Asfyxie neboli hypoxie, tedy dušení, je jedna z nejčastějších příčin úmrtí či poškození plodu, která je způsobena nedostatkem kyslíku. Asfyxie je poslední fází hypoxie, která předchází poškození či úmrtí novorozence. Hypoxii lze rozdělit na antepartální, tedy tu před porodem, intrapartální, tedy objevující se v průběhu porodu, a postpartální hypoxii, ke které dochází po porodu. Z 90 % výskytů jde o hypoxii prenatální, v 10 % případů o postnatální. Po asfyktické příhodě může dojít k úplnému uzdravení, ale může vést i k těžkému postižení s neurologickými následky. Na nedostatek kyslíku reagují i další orgány. Navíc dojde i k problémům s výměnou oxidu uhličitého.

Onemocnění se rozděluje na hypoxii akutní a chronickou. Chronická hypoxie je způsobena špatnou funkcí placenty, která se může projevit třeba při přenášení, tedy u těhotenství, které trvá déle než 42 týdnů. Může také jít o opakované stlačení pupečníku při oligohydramnionu, tedy nedostatku plodové vody či při onemocnění matky, které by souviselo s nedostatečným okysličováním krve (například anémie). Příčinou asfyxie dále mohou být závažná hypertenzní onemocnění v průběhu těhotenství, kdy dochází k nedostatečnému prokrvení placenty. Akutní hypoxie se projevuje u náhlých stavů, jako jsou pupečníkové komplikace či předčasné odlučování placenty. Na to plod reaguje usilovnými vdechy, které přejdou do primární apnoe, bezdeší. Následuje usilovné dýchání, gasping, po němž se dechová frekvence snižuje, až po 5–10 minutách ustává závěrečným dechem. Poté přichází sekundární apnoe. Po posledním dechu může srdeční frekvence přetrvávat ještě až 10 minut. Úspěšnost resuscitace záleží na fázi hypoxie.

V momentě chronické porodní hypoxie musí porodník zvážit ukončení těhotenství. Je důležité posoudit stav společně s ohledem na plod, ale i na matku. V případě, že se jedná o akutní hypoxii, porodník co nejrychleji vybaví plod. V některých případech je nutné použít porodnické kleště anebo vakuumextraktor (přísavku, která se nasadí na hlavičku plodu a pod tlakem jí pomůže z porodních cest). V některých případech je nezbytné přistoupit k císařskému řezu. Naprosto zásadní je prevence. Všechny budoucí rodičky by měly v pravidelných intervalech navštěvovat prenatální poradnu.

Loading...

Nemoci