Infekční endokarditida

Infekční endokarditida je velmi vzácné onemocnění, které je však velmi nebezpečné – v případě neléčení končí téměř pokaždé úmrtím.

Onemocnění spočívá v napadení vnitřní výstelky srdce bakteriemi, které se v této tkáni usadí a začnou se množit. Tím dochází ke vzniku zánětlivého trombu (vegetace).

Vývoj nemoci se odvíjí od druhu bakterie, která srdce napadla:

a)    Agresivní – způsobuje akutní endokarditidu, je schopna ve velmi krátké době zničit srdeční chlopeň, navíc se uvolňuje, a může tak napadnout postupně celý organismus, zároveň její úlomky mohou ucpat cévy, čímž by došlo k nedokrvení oblasti a odumření – pokud není léčena, do 6 týdnů končí úmrtím

b)     Méně agresivní – způsobuje subakutní endokarditidu, bakterie se v chlopni množí a mohou začít bránit volnému průtoku krve v srdci, k nedokrvení a odumření může dojít i tak, netvoří se však metastatická ložiska – při neléčení končí úmrtím do 1 roku

V obou případech může dojít k srdečnímu selhání.

Rizika spočívají v přítomnosti bakterií v krvi, do níž se mohou dostat při poranění. Dalším předpokladem je poškození chlopní, přičemž velmi vysokým rizikem jsou umělé náhrady chlopní. Důležitou roli hraje také celkové oslabení imunitního systému.

Příznaky infekční endokarditidy jsou horečka, bledost, únava, pocení, snížená chuť k jídlu, ztrácení na váze a další.

Při léčbě jsou zásadní antibiotika, které jsou prvním krokem ke zdraví. Do těla pacienta jsou podávána nitrožilně po dobu několika týdnů. V některých případech může být nutný také operační zákrok. Z důvodu závažnosti onemocnění a častého úmrtí je zcela klíčové včasné odhalení nemoci.

Loading...

Nemoci