Otřes mozku

Otřes mozku je porucha mozkové funkce, která je vyvolána úrazem – otřesem. Je nejčastějším a také nejlehčím typem poraněním mozku. Může se objevit lehká porucha vědomí, kdy se člověk cítí unavený a chce spát. Je také přítomen pocit na zvracení až zvracení. Otřes mozku nemá časté trvalé následky.

Jaké jsou příznaky a projevy otřesu mozku?

1.     Porucha vědomí

2.     Nevolnost

3.     Spavost

4.     Nevolnost

5.     Dezorientace

6.     Bezvědomí

Se samotným krátkodobým bezvědomím obvykle souvisí retrográdní amnézie. Při ní se pacient z bezvědomí probírá sám a nepamatuje si na okamžik úrazu a krátkou dobu před ním. Po úrazu hlavy při bezvědomí delším než 30 minut se již nejedná o otřes mozku, ale těžší postižení mozku. U nemocných se může objevit tzv. postkomoční syndrom. Postižený trpí bolestmi hlavy, sníženou schopností se soustředit, má závratě a je unavený. Tyto příznaky ve většině případů během několika dní, maximálně během několika měsíců, odezní.

Co dělat v případě podezření na otřes mozku?

1.     Vždy volejte záchrannou službu

2.     Nikdy neomývejte značně krvácející zranění

3.     Nikdy nevyndávejte z rány cizí tělesa

4.     Nehýbejte s postiženým, pokud to není nezbytně nutné, stejně tak nezvedejte poraněné dítě

Pokud se jedná o samotný otřes mozku, pacient je většinou tři dny hospitalizován pro vyloučení závažného krvácení do mozku. Po propuštění z nemocnice, by měl pacient ještě dodržovat alespoň tři týdny klidový režim.

Loading...

Nemoci