Anafylaktický šok

Anafylaktický šok je stav, který bezprostředně ohrožuje člověka na životě. Jedná se o reakci organismu na alergen, která je však nepřiměřeně silná.

První setkání s takto pro konkrétního jedince silným alergenem může proběhnout zcela bez povšimnutí. Až v případě druhého či dalšího kontaktu začne tělo reagovat velmi silnou odpovědí a dochází k anafylaktickému šoku. Tělo identifikuje pro něj nebezpečnou látku a brání se stažením dýchacích cest, což může ovšem vyústit až ve smrt. V některých případech může dojít k šoku i bez předchozího setkání s alergenem, například v případě očkování.

Počáteční reakce mívá podobu vyrážky, svědění, otoku, může se přidat kašel a plný nos. Dále nastupuje průjem (kterým se tělo snaží očistit), zvracení, pacient může dokonce upadnout do bezvědomí.

První pomoc v případě alergického anafylaktického šoku spočívá v zajištění průchodnosti dýchacích cest, masáži srdce a odstranění alergenu z dosahu pacienta. Pokud je to možné, patří k akutnímu zásahu i podání dávky adrenalinu (například v podobě adrenalinového pera Epipen).

Jako prevence je nutné vyhýbat se rizikovým alergenům. V některých případech je možné zlepšit stav alergika očkováním, kdy si tělo na alergen postupně přivykne a přestane jej vnímat jako nebezpečný.

Loading...

Nemoci