Pompeho nemoc

Pompeho nemoc patří mezi vzácné nemoci postihující nervy a svaly. Není snadné ji odhalit, neboť je podobná jiným onemocnění tohoto typu, nicméně správná a včasná diagnostika je zcela klíčová pro následný proces uzdravování.

Jedná se o metabolickou nervo-svalovou poruchu, která je dědičná. Její projev může přijít v jakémkoli věku, čím dříve se Pompeho nemoc objeví, tím vážnější, rychleji se zhoršující a fatálnější bývá její průběh.

Pompeho nemoc zasahuje jak kosterní svalstvo, tak svalové tkáně dýchacích orgánů a srdce. Stav nemocného se postupně zhoršuje, jde o progresivní onemocnění. Mezi první projevy patří slabost a omezení pohyblivosti, následně dochází ke svalové degeneraci končetin a poté i orgánů.  

Mezi projevy Pompeho nemoci patří například:

-       potíže s dýcháním vleže,

-       problémy s chůzí do schodů,

-       kolébavá chůze,

-       nízká výdrž stání a další.

Léčba Pompeho nemoci probíhá pomocí medikace, a čím dříve je započata, tím větší jsou pacientovy šance na kvalitní život, oddálení nutnosti používání invalidního vozíku nebo dokonce zastavení postupu nemoci.

Loading...

Nemoci