Agorafobie

Agorafobie je onemocnění spadající mezi úzkostné poruchy. Jedná se o strach z veřejných míst, kde by bylo obtížné sehnat v případě potřeby pomoc. Někdy se zjednodušeně používá vysvětlení, že osoby mají strach z otevřených prostranství. Porucha se nejčastěji objevuje mezi 30. a 45. rokem života.

Osoba trpící agorafobií má problémy s opouštěním míst, kde se cítí bezpečně. Jinak je ale schopna fungovat. Pokud je však vystavena pocitu, že nemá dostatečné bezpečí, objevují se u ní záchvaty paniky a úzkosti.

Projevů existuje celá řada, například:

-       zrychlené dýchání,

-       zrychlený pulz,

-       závratě,

-       křeče,

-       pocit dušení,

-       sucho v ústech a další.

Příčiny fobie nejsou známé, velkou roli však hrají genetické predispozice.

Pro účinnou léčbu agorafobie je nutná kombinace psychoterapie a farmakoterapie. Pacient užívá antidepresiva a je postupně vystavován obávaným situacím, dokud u něj nezačne úzkost ustupovat.

Loading...

Nemoci