Infarkt myokardu

K infarktu myokardu nebo také srdeční mrtvici dochází, pokud srdce náhle přestane být zásobováno krví. Přísun krve se zastaví kvůli ucpané tepně, což je nejčastěji způsobeno krevní sraženinou. Postižená oblast tak nemá dostatek kyslíku a odumírá. Infarkt myokardu je jedním z projevů ischemické choroby (nemoc, při které sraženina ucpe cévy – trombem nebo embolem) a nejčastěji k němu dochází v levé komoře srdeční.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou muži starší padesáti let a ženy nad šedesát let, nicméně ohroženi mohou být i mladší lidé, pokud například trpí nadměrnou srážlivostí krve.  

V drtivé většině případů předchází infarktu ateroskleróza (kornatění tepen). Tu může způsobovat například kouření, zvýšená hladina tuků v krvi, obezita, rodinná predispozice nebo cukrovka. Další rizikové faktory jsou věk, pohlaví, rodinná predispozice, stres, kouření, sedavý způsob života a obezita (s tím souvisí i vysoký krevní tlak).

Mezi hlavní příznaky patří:

-       bolest na hrudi trvající déle než deset minut,

-       tlak na hrudi,

-       neklid,

-       dušnost,

-       úzkost,

-       nadměrné pocení,

-       pocit na zvracení

-       bledost.

Infarkt můžeme rozdělit na jednotlivé typy podle oblastí, které postihuje:

-       přední infarkt myokardu,

-       zadní infarkt myokardu,

-       spodní infarkt myokardu.

Při infarktu je nutné co nejrychleji zavolat sanitku. V některých případech postačí monitorování životních funkcí pacienta, podávání medikamentů a kyslíku a dodržování klidu na lůžku. Při závažnějších případech může být nutný chirurgický zákrok – provádí se koronární angioplastika nebo by-pass.

Loading...

Nemoci