Odchlípení sítnice

Sítnice je průhledná blanka, která vystýlá nejvnitřnější stranu oční bulvy. Odchlípení sítnice je vážné onemocnění oka, které se může objevit kdykoli, ale nejčastěji se projevuje u lidí středního a staršího věku.

K odchlípení dochází v případě, že se v oku objeví drobné trhlinky, které mohou způsobit průnik tekutiny z vnitřního prostoru oka. Ta poté proniká pod sítnici a nadzvedává ji, což způsobuje odchlípení. To začíná na kraji sítnice, a pokud není včas zahájena léčba, může se postupně dostat až do středu a způsobit výraznou poruchu vidění.

Mezi rizikové faktory patří:

-       výskyt odchlípení sítnice v rodině (dědičnost),

-       krátkozrakost,

-       úraz oka poškozující celistvost oka,

-       vrozená vada (tento faktor je však velmi vzácný).

Příznaky nemusí vždy znamenat právě odchlípení sítnice, ale mohou postiženému napovědět, že je třeba navštívit lékaře. Pacient může postřehnout záblesky před okem nebo tmavou skvrnu na okraji zorného pole, která se časem zvětšuje. Pokud se skvrna rozšíří až doprostřed oka, postižený přestává postupně vidět. V této fázi nemoci již může dojít k nevratnému poškození oka.

Jako prevence je vhodné pravidelně navštěvovat očního lékaře, který při podezření na odchlípení sítnice může provést ambulantní laserové ošetření. Tím se sítnice opět připojí a odchlípení se přestane rozšiřovat.

Loading...

Nemoci