Schizofrenie

Schizofrenie (volně přeloženo rozštěpení mysli) je psychické onemocnění, kterým trpí asi 1 % populace. Začíná se projevovat již v rané dospělosti a nehraje roli, zda se jedná o muže, či ženu (i když o něco častěji se schizofrenie vyskytuje u mužů). Pojí se s poruchou více duševních funkcí, například:

-          emotivity,

-          vnímání,

-          myšlení,

-          osobnosti či

-          schopnosti jednat s lidmi.

Její příčiny nejsou přesně známé, nicméně k propuknutí se musí spojit dispozice k této nemoci s nějakým spouštěčem, kterým může být například:

-          vir,

-          stres,

-          vysoká hladina dopaminu v mozku,

-          drogy (především konopí).

I když je těžké rozlišit vliv genetiky a okolního prostředí, má se za to, že pokud schizofrenií trpí nejbližší pokrevní příbuzný, je riziko onemocnění větší (6,5 %). Velká souvislost byla prokázána mezi schizofrenií a kouřením, kdy Keltner a Grant (2006) zjistili, že mezi osobami se schizofrenií se vyskytuje 80–90 % kuřáků (oproti tomu v běžné populaci je to jen něco kolem 20 %).[1]

Mezi příznaky schizofrenie můžou patřit halucinace či bludy, ale také potlačení emocí či „vlastní“ řeč nemocných (nová slova, nesouvislá mluva…) a další. Léčí se především antipsychotiky, stejně tak je důležitá sociální rehabilitace a psychoterapie. V případě, že nemocná osoba ohrožuje sebe či okolí, může dojít také k hospitalizaci, i když od dlouhodobé hospitalizace se s ohledem na deinstitucionalizaci (tj. snahu o návrat pacientů z institucí do domácího prostředí) ustupuje. Psychické onemocnění je třetím nejčastějším důvodem pro invaliditu, a schizofrenie je tak její častou příčinou. Ve většině případů se u nemocných jedná o invaliditu trvalou, část se však dokáže začlenit zpět do společnosti.

Schizofrenie je často spojována s představou rozpolcené osobnosti – pacient má několik osobností. Přestože u některých nemocných může tento jev nastat, nejedná se o hlavní projev této nemoci.

 [1] Keltner, N. L., Grant, J. S.: Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Perspectives in Psychiatric Care 2006, s. 256. DOI:10.1111/j.1744-6163.2006.00085.x. PMID17107571. (anglicky)

Loading...

Nemoci