Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Nemoci > Edwardsův syndrom a Patauův syndrom

Edwardsův syndrom a Patauův syndrom

Edwardsův syndrom a Patauův syndrom spadají do stejné kategorie onemocnění jako Downův syndrom. Jsou způsobeny chybou při dělení chromozomů.

Tento druh onemocnění je fatální, při Edwardsově syndromu se kojenci dožívají v průměru tří měsíců, při Patauově syndromu polovina dětí umírá již během prvního měsíce života.

Hlavním rizikovým faktorem je stáří matky – s rostoucím věkem roste také riziko poškození plodu. Některé vady a poškození je možné odhalit již během těhotenství, zpravidla při biochemickém screeningu prováděném během druhého trimestru.

Mezi hlavní příznaky Edwardsova syndromu patří:

-       svalové napětí,

-       těžká srdeční vada,

-       mentální retardace,

-       deformované části těla.

Mezi příznaky Patauova syndromu můžeme řadit:

-       růstovou a mentální retardaci,

-       značné postižení centrální nervové soustavy,

-       rozštěpy patra/rtu,

-       deformované části těla.

Loading...

Nemoci