Proleženiny

Proleženiny neboli dekubity jsou místa na těle, kde je poškozena kůže, někdy i podkožní tkáň. Vznikají, pokud je pokožka vystavena dlouhodobému tlaku nebo tření, proto se nejčastěji objevují u ležících pacientů. Špatně se hojí a hrozí riziko zanesení infekce, představují tak výraznou komplikaci při onemocněních, u kterých je pacient upoután na lůžko. V případě zánětu se pak mohou projevit další vedlejší obtíže, jako například horečka nebo nechutenství. Nejčastěji se vyskytují:

-       v oblasti křížové kosti,

-       na patách,

-       na kotnících,

-       v oblasti pod lopatkami,

-       na kolenou,

-       na kyčlích,

-       na zevní straně chodidel.

Proleženiny se mohou objevit ve čtyřech stadiích:

1)    Při vzniku nejprve pozorujeme zarudnutí pokožky. Objevuje se také mírný otok. Pokud pacient změní polohu, otok zmizí, jedná se tedy ještě o vratnou fázi onemocnění.

2)    Objevují se puchýře a na některých místech může být pokožka bez svrchní vrstvy kůže. Pokožka může být zatvrdlá a modře zabarvená, přetrvává otok. Podkoží je poškozeno, k obnově kůže tak sice ještě může docházet, ale jedná se již o dlouhodobější proces.

3)    Postižená tkáň (tedy mezi kostí a podložkou) odumírá. Může se objevit černá krusta, nebo naopak živé maso. V této fázi již může dojít k bakteriální infekci, která může způsobit závažné problémy a v krajním případě i smrt. Proleženina se může sama zahojit, proces hojení však může trvat i několik let.

4)    Při tomto stupni jsou zasaženy i kosti. Léčbu je proto nutné řešit operačně, samovolně se proleženiny v tomto stadiu již nezahojí.

Nejdůležitější roli hraje prevence. Zdravotnický personál se z tohoto důvodu u ležících pacientů pokouší často měnit polohu a dbát na to, ale byla co nejmenší příležitost pro vznik proleženin. Důležité je také dbát na hygienu a správnou životosprávu.

Loading...

Nemoci