Afázie

Afázie je onemocnění postihující oblast řeči. Může způsobovat poruchu nebo dokonce ztrátu řeči, která je důsledkem porušení té části mozku, kde sídlí řeč.

Příčin vzniku této poruchy může být více – může se jednat o důsledek intoxikace, krvácení do mozku, úrazu hlavy nebo například nádoru. Jedná se tedy o získanou vadu.

Afázii lze dle základního členění rozdělit na fluentní (plynulou) a nonfluentní (neplynulou). Při fluentní, někdy také označované jako senzorická, je řeč plynulá a ve spontánním projevu je frekvence slov normální. U nonfluentní (nebo také motorické), je produkce slov pomalá a jejich počet je nízký.

Mezi projevy afázie patří:

-       problémy s porozuměním řeči,

-       problémy s plynulostí řeči,

-       problémy se správným pojmenováváním,

-       záměny slov,

-       opakování stejné reakce, například odpovědi.

V důsledku poruchy mají postižené osoby problém s vyjadřováním svých myšlenek a obecně se sociální interakcí.

Pro co největší zlepšení komunikace a projevů poruchy je důležitá správná léčba v podobě terapie.

Loading...

Nemoci