Gangréna

Jako gangréna neboli sněť označuje stav, kdy dochází k odumírání tkání – nekróze. Tato odumřelá tkáň se dále mění, obvykle působením bakteriální infekce, poranění nebo třeba trombózy.

Větší náchylnost k onemocnění gangrénou mají poranění vzniklá ve znečištění, například válečná zranění, často jí bývají postiženy také končetiny diabetiků. Může se však vyskytovat například i v dutině ústní nebo ve střevech.  

Můžeme rozlišit tři druhy gangrény:

-       Suchá – postižená tkáň vysychá a je černá

-       Vlhká – kůže je rozmočená, zelená a vydává silný zápach

-       Plynatá – bakterie tvoří plyny, po pohmatu napadené tkáně můžeme slyšet praskání

Pokud dojde k této infekci, ocitá se pacient ve smrtelném ohrožení. Bakterie rychle infikují okolní tkáně a produkují toxiny, v důsledku čehož dochází k celkové sepsi (otravě) a následně smrti.

V případě podezření na gangrénu je bezpodmínečně nutné rychle vyhledat lékařskou pomoc. Postižené oblasti již není možné od sepse vyléčit, a léčba tedy spočívá v jejich odstranění/amputaci. Jako podpůrné léčivo pro potlačení původce sněti se podávají ještě antibiotika.

Loading...

Nemoci