Hyperventilační tetanie

Jedná se o stav související s dechovou aktivitou. Nejde však přímo o respirační onemocnění. Hyperventilace označuje zrychlené dýchání často v klidovém stavu. Jeho výsledkem je nedostatek oxidu uhličitého v krvi, čímž dochází k překysličení organismu. Dalším příznakem je zvýšení krevního pH a důsledkem toho může být respirační alkalóza, tedy změna poměrů koncentrací hydrogenuhličitanů a kyseliny uhličité. Respirační alkalózu se lidský organismus snaží neutralizovat, a tak začíná uvolňovat H+ (kationty vodíku) z buněk. Kvůli tomu se začnou vázat ionty Ca2+ (kalcium, vápník), a v těle tak začíná docházet k deficitu volného vápníku. Tento proces spouští příznaky hyperventilační tetanie.

Tyto příznaky představuje především brnění, mravenčení, a to jak na konečcích končetin, tak po celém těle, brnění úst a pocity nedostatku vzduchu. Postupně přechází hyperventilační tetanie do silných křečí po celém těle a neúmyslných trhavých pohybů. Pacient může být dezorientovaný a podrážděný. Často nemocný neví, co se s ním děje, a dýchá ještě rychleji, čímž se jeho stav dál zhoršuje. Hyperventilační tetanie může trvat v řádu minut, ale i hodin.

Příčiny hyperventilační tetanie jsou zejména psychického rázu. Nejčastějším spouštěčem bývají stresové situace, čímž dochází k úzkostné poplachové reakci organismu. Příčinou však mohou být také deprese pacienta, případně změny nálad, poruchy soustředění, dlouhodobá nervozita, úzkosti, ale i nadměrná fyzická aktivita.

Jak můžete pomoci? Pokud se pacient dostal do stavu s hyperventilační tetanií, nejprve se ho snažte uklidnit a přimět ho k pomalému dýchání. Pokud se pacient s tímto stavem setkává poprvé, neví, co se s jeho tělem děje. Je důležité, aby ošetřující správně rozeznali jeho stav, pacienta uklidnili a nestresovali ho, aby se hyperventilační tetanie neprohloubila.

Pacientům se doporučuje větší klid, a to jak fyzický, tak psychický. Pro zamezení opakování hyperventilační tetanie se doporučuje omezení alkoholu a kofeinu.

Loading...

Nemoci