Fobie

Fobie je úzkostná porucha, která vychází ze strachu z něčeho – z lidí, zvířat, předmětů… čehokoli. Obavu může vyvolat cokoli a vzniklá úzkost může být velmi ochromující, a přestože si člověk uvědomuje svůj strach (který může působit i nesmyslně), není schopen se ovládnout a potlačit ho.

Tento chorobný strach se většinou objeví už v dětství a obvykle vzniká v souvislosti s nějakým negativním zážitkem. Úzkost však může být i vrozená.

Příznaky mohou být psychické:

-       úzkost,

-       napětí,

-       strach z ohrožení…

Stejně tak se ale mohou objevovat i symptomy fyzické, například:

-       obtíže s dýcháním,

-       pocení,

-       zrychlený tep,

-       závrať…

Existuje více než pět set druhů fobií podle objektů, které je vyvolávají. Mezi nejčastější patří například:

-       arachnofobie – strach z pavouků,

-       sociální fobie – strach z kontaktu s lidmi,

-       klaustrofobie – strach z uzavřených a stísněných prostorů,

-       xenofobie – strach z cizinců.

Lidé však mohou mít obavu i z létání letadlem, z klaunů, ze zvířat nebo třeba z mostů, čísel, z křížovek či ze zrcadel. Druhů fobií je tedy opravdu nespočet.

Léčba je do určité míry možná, lidé trpící fobií mohou navštěvovat psychologa a psychiatra. Často se také léčí pomocí tzv. expoziční terapie, při níž je pacient vystaven malým, postupně navyšovaným dávkám svého strachu. Pokud by byl fobický pacient vystaven příliš velké dávce strachu – při tzv. léčbě šokem – mohlo by dojít i ke zhoršení stavu.

Loading...

Nemoci