Epilepsie

Epilepsie označuje onemocnění projevující se opakovanými epileptickými záchvaty, které jsou vyvolávány náhle vzniklou nerovnováhou mezi stimulujícími a tlumicími systémy v mozku. Kvůli převaze stimulujících mechanismů dochází k záchvatu. Záchvaty jsou dále rozdělovány na klinické a subklinické. Při klinických záchvatech může docházet k poruchám vědomí, citlivosti, pohyblivosti, kožního čití, změnám ve smyslových funkcích či pozměněným psychickým projevům. Subklinické záchvaty se dají rozpoznat pouze za pomoci EEG, kde lze sledovat pozměněnou aktivitu.

Epilepsie se projevuje u všech etnických ras, v populaci je výskyt udáván mezi 1,3 až 3,1 %. Onemocnění více postihuje muže, a to až 2,5krát častěji než ženy. U 60 % dětí zmizí onemocnění v průběhu dospívání. Často se onemocnění naopak projeví až v průběhu puberty. Někdy se epilepsie objeví až ve věku 60 let.

Velký vliv na onemocnění mají aminokyseliny. Nejvýznamnější stimulující aminokyselinou je kyselina glutamová a aspartová. Tlumicí je pak GABA, kyselina gama-amino-máselná. Vznik nemoci je podmíněn hlavně geneticky. Dalším faktorem je prostředí a věk nemocného. Vliv na onemocnění mají i špatné návyky, jako je nedostatek spánku, fyzická vyčerpanost či alkohol. Ve spojitosti se vznikem ohniska, kde jsou nervové buňky poškozené, může dojít k záchvatům. Některé typy epilepsie mají spouštěcí mechanismy, jako jsou smyslové vjevy, hlavně světelné a zvukové. Preventivním opatřením je pak zdravotní styl, tedy zdravá strava, dostatek spánku, střídmé požívání alkoholu a vyhýbání se cigaretám.

Výjimečný epileptický záchvat nemusí nutně znamenat onemocnění epilepsií, ale může se jednat pouze o následek ojedinělého vystavení organismu nepříznivým podmínkám, jako je dočasný nedostatek spánku, fyzické vyčerpání či požití alkoholu. Před tím, než se dotyčnému nasadí léčba, je důležité posoudit nález z EEG. Panuje názor, že léčba by měla být nasazena pouze u opakovaných záchvatů. Pokud pacient již užívá léky, musí dodržovat několik zásad: spolupracovat, léky pravidelně užívat, absolutně vynechat alkohol, dodržovat pravidelný spánkový režim a nesmí pracovat na směnný provoz, kde by pracoval v noci.

Loading...

Nemoci