Amyloidóza

Amyloidóza je nemoc charakteristická tím, že se v tkáních v různých orgánech začne hromadit amyloid, což je bílkovinná sloučenina, kterou tělo není schopné odbourat.

Amyloidóza může být vrozená či získaná. Vrozená je způsobena genetickou mutací, která zapříčiňuje molekulární změnu některé z bílkovin obsažených v těle, což vede k tomu, že se tato změněná bílkovina v těle hromadí. Získanou amyloidózu je možné rozdělit do dvou skupin:

1)    Primární – komplikace nádorového onemocnění krevních buněk (mnohočetný myelom) – u této nemoci vznikají nádorové bílé krvinky, které tvoří špatně funkční a poškozené protilátky, a ty jsou základem amyloidu (neboť jsou bílkovinné povahy). Prognóza této nemoci není příznivá, smrt nastává v průměru do pěti let.

2)    Sekundární – spojená s jakoukoli chronickou zánětlivou nemocí (například Bechtěrevova nemoc, Crohnova choroba, pneumonie a další) – při chronickém zánětu je hladina bílkovin v těle trvale zvýšená a některé se mohou začít ukládat jako amyloidy. Základem úspěšné terapie je včasné odhalení zánětu a jeho léčba. Ačkoli prognóza není tak nepříznivá jako u primární amyloidózy, postupně dochází k selhávání orgánů.

U primární i sekundární amyloidózy se jedná o systémové onemocnění, dalším druhem jsou pak lokalizované amyloidózy, například:

-       Alzheimerova choroba

-       Nádorovitý amyloid

-       Senilní amyloid

-       Středomořská familiární horečka

-       A další

S ohledem na různé varianty onemocnění jsou i projevy různé v důsledku toho, kde se amyloid začne ukládat. Často onemocnění postihuje srdce, které pak může být zvětšené a mít příznaky selhání. Pokud postihne například trávicí trakt, může se objevit nevolnost, průjmy či zvracení.

Příčina tohoto onemocnění není známá. Pokud se amyloid v těle již jednou objeví, nelze jej odstranit – je tedy snaha o co nejdřívější odhalování této nemoci, aby byl její průběh ideálně zastaven, případně alespoň zpomalen její postup.

Loading...

Nemoci