Leidenská mutace

Leidenská mutace je vrozené onemocnění, které signalizuje poruchy srážlivosti krve. Jedná se o dědičnou poruchu. Vzniká v důsledku vyšší krevní srážlivosti, což má za následek větší náchylnost ke vzniku krevních sraženin.

Projevy leidenské mutace nejsou příliš patrné. Ve většině případů se projeví trombózou dolních končetin. Mimoto se dříve může objevit také bolest v nohách nebo třeba rozšířené žíly na předloktí.

Pokud se krevní sraženiny objeví v plicích, mohou vyvolat plicní embolii.

Leidenskou mutaci nelze vyléčit, je však možné léčit její projevy, a to například podáváním léku na ředění krve, jako je heparin.

Do rizikové skupiny ohrožené leidenskou mutací patří mladé ženy, které užívají hormonální antikoncepci či kouří. Objevit se však může i u mužů nebo dětí.

Důležitá je prevence. Ta spočívá hlavně ve zdravém životním stylu a při dlouhém cestování v pravidelném protahování pro zachování krevního oběhu.

Toto onemocnění představuje komplikaci, pokud se vyskytuje souběžně s těhotenstvím. U žen, které mají leidenskou mutaci, se častěji vyskytují spontánní potraty a také hrozí riziko předčasného odloučení placenty.

Loading...

Nemoci