Omrzliny

Omrzliny jsou způsobeny tepelnými vlivy. Místa náchylná k tvorbě omrzlin jsou končetiny, především prsty, nos a uši. Rozsah postižené oblasti je v některých případech tak závažný, že může skončit až ztrátou poškozené končetiny.

Projevy nemoci se rozdělují do tří skupin:

1.      Omrzliny prvního stupně - zbělání postižené kůže, následné rozevření cév, kdy se do oblasti dostává víc krve, charakteristické začervenání, bolestivé a ohraničené zarudnutí kůže, které je doprovázeno otokem.

2.      Omrzliny druhého stupně – na postižené kůži jsou puchýře s krvavým obsahem

3.      Omrzliny třetího stupně – nejtěžší stupeň, kdy postižená tkáň zasáhla hlubší oblasti podkoží, kůže je necitlivá, a dochází k jejímu zčernání.

Omrzliny se tvoří jako reakce organismu na vystavení nevhodným životním podmínkám, kdy dochází ke ztrátě tepla a k prochladnutí organismu. Působení chladu na organizmus dělíme na celkové - vznik podchlazení organismu a lokální - vznik omrzlin. Prvními příznaky vzniku omrzlin jsou snižování citlivosti kůže a změna její barvy ze zdravě růžové na bílou.

U léčby omrzlin je důležitá vlastní první pomoc, která pomůže vzniku omrzlin zabránit či snížit jejich dopad. Lehké omrzliny lze poměrně snadno léčit, a to dostat končetinu do teplejšího prostředí. V žádném případě ji nemůžeme vystavit otevřenému ohni nebo jiným extrémním teplotám (topení, fén). Omrzlina znamená poškození kůže, která se tak stává citlivá k dalšímu poškození. Těžší případy se léčí jako u popálenin, a to tak, že se na ránu aplikuje fyziologický roztok, který je ohřát na určitou teplotu.

 

Loading...

Nemoci