Angina pectoris

Angina pectoris je jednou z velmi vážných forem ischemické choroby srdeční (to je onemocnění zasahující tepny, které zásobují srdce okysličenou krví). Nedochází při ní k dostatečnému okysličování těla, protože srdce kvůli málo okysličené krvi nezvládá plnit funkci pumpy.

Jedná se o onemocnění velmi podobné srdečnímu infarktu, ovšem srdeční tkáň neodumře.

Angina pectoris se projevuje hlavně při větší zátěži, a tedy větším požadavku těla na kyslík.

Mezi hlavní projevy patří:

-       tlaková a svíravá bolest za hrudí, 

-       pocit dušnosti,

-       vysoký krevní tlak,

-       bledost,

-       pocit, že nemůžete dýchat,

-       bolesti vystřelující do jiných částí těla (do čelisti, ramene…).

Onemocnění má dvojí typ. Může se jednat o stabilní anginu pectoris nebo o nestabilní. Stabilní se objevuje v jasně patrných vzorcích, například vždy po procházce, po jídle apod. Nestabilní se vyskytuje bez varování a nečekaně.

První pomocí při angině pectoris je podání nitroglycerinu, po kterém by měly bolesti odeznít. Pokud bolest přetrvává i nadále, může se jednat o infarkt myokardu a je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Důležité je také dodržování zdravého životního stylu.

Loading...

Nemoci