Lepra

Lepra (někdy též malomocenství) je chronické infekční onemocnění postihující sliznice, kůži a nervy, hlavně na končetinách a v obličeji. Často se nazývá také jako Hansenova choroba, a to podle norského lékaře Hansena, který v roce 1873 izoloval původce onemocnění - bakterii Mycobacterium leprae (také nazývanou Hansenovým bacilem). Je to bakterie žijící a množící se uvnitř buněk postiženého organismu. Lepra se stala jedním z prvních onemocnění, u kterých byl prokázán původce. V současnosti je touto nemocí nakaženo více než milion osob, a to převážně v Indii, Brazílii, Bangladéši, Nigérii a v jiných rozvojových zemích.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Tuberkulózní forma

  1. Bílé (někdy také červené skvrny) na kůži.
  2. Zduřelá nebolestivá místa na těle, která nejsou citlivá ani na dotyk.
  3. Nebolestivé vředy na kůži.
  4. Otevřené rány kloubů, které vedou až k amputaci části těla (nejčastěji článků prstů). 

Pacienti s touto formou lepry nejsou infekční, mykobakterie jsou uzavřeny v postižených nervech, a do okolí se nešíří. U většiny nemocných dochází ke spontánnímu uzdravení.

Lepromatózní forma

Závažnější průběh má lepromatózní forma lepry, kterou bývají postiženi lidé s narušenou buněčnou imunitou. Projevuje se vznikem uzlů a skvrn hnědé nebo hnědofialové barvy, které bývají umístněny po celém těle. Uzly se mohou vstřebat, mohou se ale také rozpadat v devastující vředy a hojit se jizvami (bílá nebo žlutavá zhrubělá místa střídající skvrny). Skvrny vypadají jako u tuberkuloidní formy nemoci. Často bývá zasažen obličej, který se postupně vznikem uzlů, vředů a jizev deformuje. Vzniklé znetvoření se označuje jako lví obličej (facies leontina). V pozdním stadiu neléčené lepry bývají zasaženy kosti a vnitřní orgány. Mykobakterie se množí v celém těle, včetně lymfatických uzlin, varlat, sleziny, jater a kostní dřeně.

Hraniční forma

Třetí formou onemocnění je takzvaná hraniční forma, která se projevuje příznaky jak tuberkuloidní, tak i lepromatózní for­my.

Lepra se léčí obvykle až dvouletým podáváním kombinace vícerých silných antibiotik. K zabránění paralýzám a atrofiím svalů se také užívá podpůrná pohybová terapie.

Pouze fyzické vyléčení onemocnění ale zdaleka nestačí. Velmi důležitá je následná péče o pacientův psychický a emocionální stav. V rehabilitaci po proběhlém onemocnění hraje důležitou roli rekonstrukční plastická chirurgie. Vykonávají se rekonstrukce obličeje, operují se víčka k obnovení mrkacího reflexu, mohou se transplantovat šlachy k napravení deformací končetin.

Účinná prevence proti lepře neexistuje. Základem se zdravý životní styl, dostatečný příjem vitamínů a minerálů, které pomáhají posilovat imunitní systém. Lepra totiž z velké časti postihuje pouze osoby se špatným imunitním systémem.

 

Loading...

Nemoci