Alkoholismus

Alkoholismus je chronické onemocnění, které se projevuje nadměrnou a nezdravou konzumací alkoholických nápojů. Jedná se o závislost.

Toto onemocnění postihuje člověka nejen po fyzické stránce, ale také po psychické. Zároveň má vliv právě kvůli změnám v chování také na okolí jedince, hlavně jeho rodinu a blízké.

Alkohol působí na lidský mozek, vyvolává pocit uvolnění a klidu a může mít i lehký anestetický účinek. Snižuje rychlost reakcí, vyvolává chuť k jídlu a má vliv na krátkodobou paměť (může dojít i k jejím výpadkům).

Jedná se o léčitelné onemocnění, ovšem k tomu je podstatné, aby se závislý jedinec vyléčit chtěl.

Znaků alkoholismu je více, patří mezi ně například:

-       tajné popíjení,

-       nekontrolované pití,

-       výčitky svědomí za užívání alkoholu,

-       obhajování pití alkoholu,

-       tajné zásoby alkoholu,

-       ranní užívání alkoholu,

-       třes a další.

Pokud alkoholik nepije, objevuje se u něj nevolnost, bolesti hlavy, třes nebo například nespavost. V případě delšího neužití alkoholu se může dostavit delirium tremens, které může být život ohrožující.

Léčba probíhá odvykáním a za pomoci psychofarmak, jedinec může být také umístěn do léčebny.

Loading...

Nemoci