Koktavost

Koktavost je porucha, která se projevuje neschopností postiženého mluvit plynule. Nejčastěji dochází k neúmyslnému opakování první slabiky slova, méně často pak opakování částí slov, případně mohou být slova prodlužována. Postižení může být doprovázeno také například trháním hlavou.

Koktavost nemá žádný vliv na myšlení postiženého jedince, jeho myšlenky proudí plynule. Přestože se tedy nejedná o mentální postižení, s ohledem na problémy s plynulým mluveným vyjadřováním mají často pacienti problémy se začleněním do společnosti, což může mít za důsledek například problémy s hledáním práce, ale zároveň také se sebevědomím a sebejistotou.

Nemoc můžeme rozdělit do tří forem:

-       lehká – opakování první hlásky/slabiky ve slově,

-       střední – první hláska/slabika je protahována,

-       těžká – jedinec téměř není schopen mluveného projevu.

Přesná příčina nemoci není známa, na vině je totiž více faktorů. Jedním z nich může být dědičnost. Nejčastěji se projevuje v útlém věku, a to mezi třetím rokem a počátkem školní docházky.

Mezi příznaky patří:

-       opakování,

-       prodlužování,

-       zvýšené užívání výplňových slov,

-       vyhýbání se obtížným slovům či některým hláskám,

-       neočekávané pauzy při mluveném projevu,

-       zrychlená mluva.

V rámci léčby se provádějí různá logopedická cvičení a ve skupinových terapiích se pracuje na zvýšení sebevědomí postižených osob.

Loading...

Nemoci