Botulismus

Botulismus je životu nebezpečné onemocnění, které postihuje zvíře i člověka. Jde o otravu botulotoxinem, jejž produkuje bakterie Clostridium botulinum. Jedná se o jeden z nejsilnějších paralytických jedů, způsobuje dočasnou obrnu různých svalů.

Nejčastěji botulismus postihuje malé děti, které mají menší odolnost vůči působení toxinu kvůli nižší kyselosti žaludeční šťávy a jinému zastoupení bakteriální mikroflóry ve střevech, která by případně byla schopna nebezpečné bakterie vytěsnit.

Jedna forma tohoto onemocnění vzniká požitím spor, tj. klidových bakteriálních buněk, do nichž se bakterie proměňují za nepříznivých vnějších podmínek. Při změně podmínek jsou schopny se opět změnit v aktivní bakterie a produkovat toxin. Takový přenos byl prokázán např. v medu.

Další forma botulismu se nazývá alimentární. K alimentárnímu botulismu dochází při požití potravin, které pomnoženou bakterii a botulotoxin již obsahují. Typickým případem je konzumace domácích zeleninových konzerv nebo klobás. Bakterie totiž žije ve střevech domácích zvířat, a tak se zdrojem otravy může stát nedostatečně vyprané střevo použité k výrobě klobás při domácích zabijačkách. Ve stolici zvířat se klostridium také dostává do půdy – zdrojem otravy se pak stává špatně umytá zelenina.

Nejméně častý je traumatický botulismus, který vzniká zavlečením klostridií do rány, kde se množí a produkují toxin.

Jak se projevuje?

Botulismus se projevuje postupnou paralýzou svalů, která začíná na hlavě a postupně se rozšiřuje směrem dolů po těle. Objeví se cca 6–72 hodin po požití jídla s obsahem jedu.

Dále se objevuje např.:

-          Suchost v ústech

-          Chrapot

-          Polykací potíže

-          Neschopnost artikulovat

-          Zdvojené a mlhavé vidění

-          Hypomimie

-          Zácpa

-          Poruchy močení

-          Slabost v končetinách

Nejzávažnějším příznakem botulismu je obrna dýchacích svalů, která vyžaduje okamžité napojení postiženého na podporu dýchání, aby nedošlo k udušení.

Jaká je léčba?

Otrava se léčí na infekčním oddělení podáním polyvalentního antibotulinového séra, který ruší účinky botulotoxinu. Důležitá je také podpůrná terapie – jedná se o zajištění přívodu tekutin, potravy a podávání antibiotik, která zajišťují ochranu před vznikem sekundární infekce.

K rychlejšímu vyloučení bakterií z organismu se někdy podává také projímadlo nebo klyzma k očištění střeva.

V případě traumatického botulismu je nutné vyčistit ránu a podat antibiotika, obvykle penicilin.

Jak nemoci předcházet?

Prevencí před otravou botulotoxinem je především dozor nad dodržováním předepsaných postupů při výrobě masových, rybích a zeleninových konzerv a nad jejich správným uskladněním. Doporučuje se také nekonzumovat podomácku připravené klobásy nebo konzervy, které nebyly dostatečně tepelně upravené. Důležité je důkladné omytí rukou po práci s půdou, tj. třeba na zahradě.

Loading...

Nemoci