Zarděnky

Zarděnky jsou typickou dětskou infekční chorobou. Způsobuje je tzv. rubeola virus a stejně jako např. chřipka nebo spalničky se přenáší kapénkovou cestou, tedy vzduchem. Rubeola virus se řadí mezi skupinu togavirů, což jsou exantémové viry, které způsobují onemocnění provázené vyrážkami. 

Projevy se u zarděnek liší případ od případu, nicméně mezi běžné příznaky patří:

1.Červená vyrážka po celém těle (nejprve obličej, později trup a celé tělo) v podobě malých červených teček velikosti cca 1–5 mm

2.Zduření uzlin (zejména na šíji a za ušima)

3.Zvýšená teplota 

U dětských pacientů se můžeme setkat i se zánětem horních dýchacích cest nebo zánětem spojivek. Naopak dospělé může nemoc provázet bolesti kloubů, vzácnější pak i zánět mozkových blan, bolest hlavy nebo zimnice.

Inkubační doba zarděnek, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, se pohybuje okolo 2 až 3 týdnů. Nemocný je však infekční pro okolí ještě před objevením vyrážky až do cca 1 týdne po jejím výskytu.

U běžných případů průběh nemoci není nijak závažný, zejména u některých dospělých jedinců se můžeme setkat s absencí jakýchkoli příznaků. Podobně jako u neštovic jimi navíc nelze onemocnět po druhé, jelikož si tělo vytvoří dostatek protilátek.

Komplikace při onemocnění zarděnkami se objevují spíše vzácněji a projevují se právě např. záněty mozkových blan nebo dočasnými poruchami krvetvorby. Vysoké nebezpečí však hrozí těhotným ženám a zejména pak jejich plodu. Prodělá-li těhotná žena toto onemocnění v prvním trimestru těhotenství, je velké riziko potratu, či tzv. vrozeného syndromu zarděnek. Děti s vrozenými zaděnkami mají často postižen sluch nebo zrak, jsou náchylní k srdečním vadám a známé jsou i případy nedostatečně vyvinutého mozku a s tím spojených psychomotorických vad, přičemž na vady tohoto typu se může přijít až dlouho po porodu. Těhotným ženám se sebemenším podezřením na zarděnky se doporučuje neprodleně navštívit lékaře a ostatní nemocní by se měli pro změnu těhotným ženám vyhýbat. 

Z tohoto důvodu je od roku 1982 v ČR zavedeno preventivní očkování. Dnes se očkuje kombinovaně, spolu s vakcínou proti spalničkám a příušnicím. Díky tomu se zarděnky řadí k vzácnějším nemocím, u žen už prakticky vymizely. Problematičtější to je stále v rozvojových zemích, kde mnohdy ještě celoplošné preventivní očkování zavedeno nebylo. 

Jak se zarděnky léčí?

Vzhledem k jejich mírnému průběhu nemusí být indikována speciální léčba. Lékaři se tedy soustředí především na sražení horečky, popřípadě ošetření vyrážky.

Loading...

Nemoci