Autismus

Autismus je onemocnění spadající mezi duševní poruchy – jedná se o postižení mentálního vývoje a u většiny postižených je diagnostikováno již v dětství. U chlapců se vyskytuje častěji než u dívek. Projevuje se v chování, dítě má narušené komunikační schopnosti, problémy s řečí i chápáním informací a objevují se u něj stereotypní vzorce chování.  

Příčina autismu není známá, zmiňují se však genetické predispozice (předpoklady), dále role životního prostředí zatíženého škodlivými látkami, dle některých studií může mít vliv například i závažné infekční onemocnění v raném věku (během prvních dvou let života). Rodiče mohou u svých dětí vypozorovat některé varovné signály, například:

-       vyhýbání se očnímu kontaktu,

-       nereagování na vlastní jméno,

-       domáhání se křikem či afektem (náhlá a prudká emoční reakce),

-       vlastní řeč (buď dítě mluví příliš brzy, ale řečí připomínající řeč dospělých, nebo je vývoj řeči naopak opožděný),

-       nezájem o ostatní děti a hraní si s nimi.

Diagnostika se provádí pomocí psychologických a psychiatrických vyšetření, při nichž se zjistí, zda jde o poruchu autistického spektra – tyto poruchy dělí Světová zdravotnická organizace na následující druhy:

-       dětský autismus,

-       Rettův syndrom,

-       Aspergerův syndrom,

-       atypický autismus,

-       jiná dezintegrační porucha v dětství,

-       hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby,

-       jiné pervazivní vývojové poruchy,

-       pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná.

Autismus je nevyléčitelné onemocnění, pokud se však postiženému věnuje dostatečná péče (terapie, asistence rodiny…), může se relativně dobře zařadit do běžného života a s pomocí vystudovat nebo pracovat.

Loading...

Nemoci