Perikarditida

Perikard je jakýsi vak, ve kterém je uloženo srdce. Plní více funkcí, například udržuje srdce v relativně stabilní poloze, chrání je před infekcí a další. Perikarditida je zánětlivé onemocnění perikardu, které se objevuje většinou až druhotně, tedy v důsledku jiné nemoci.

Nemoc lze dělit podle příčiny zánětu nebo druhu zánětlivého výpotku. Většinou se jedná o neinfekční zánět a často se objevuje nad ložiskem srdečního infarktu. Může však vznikat také po operaci srdce.

Mezi příznaky patří například:

-       zvýšená teplota,

-       bolest na hrudi,

-       únava,

-       dušnost,

-       suchý kašel a další.

Nemoc lze poznat při vyšetření EKG, při poslechu se objevuje třecí šelest.

Léčba probíhá v návaznosti na příčinu onemocnění, v některých případech stačí medikace, jindy je třeba chirurgický zákrok.

Loading...

Nemoci