Hypoxie

Hypoxie je jednou z nejčastějších příčin smrti plodu nebo jeho těžkého poškození. Jedná se tedy o onemocnění vztahující se bezprostředně k těhotenství. Při hypoxii dochází ke snížené dodávce kyslíku do těla miminka, a pokud není tento stav rychle odvrácen, končí nejhorším scénářem – úmrtím plodu.

Hypoxie může vzniknout před porodem, během něj anebo až po porodu. Pokud k hypoxii dojde, může následovat jak úplné uzdravení, tak těžké postižení s neurologickými následky.

Hypoxii dělíme na chronickou a akutní:

-          chronická – nejčastěji způsobena špatnou funkcí placenty (například při těhotenství trvajícím déle než 42 týdnů, při nedostatku plodové vody, onemocnění matky…)

-          akutní – nejčastěji u náhlých stavů, jako je pupečníková komplikace nebo předčasné odlučování placenty

Pro úspěšnou resuscitaci plodu je nutný co nejdřívější zásah lékařů.

Léčba v případě chronické hypoxie spočívá v co nejrychlejším porodu – a to i za pomoci kleští, vakuumextraktoru nebo císařského řezu. Po takovém porodu může být zahájena resuscitace.

Jako prevence je důležité pravidelně navštěvovat prenatální poradnu a podstoupit všechna vyšetření související s těhotenstvím.

Loading...

Nemoci