Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie je jedna z nejčastějších vrozených srdečních vad (pokud je výjimečně odhalena až v dospělém věku, jedná se o mírnější formu).

Dle samotného názvu jde v případě tohoto onemocnění o kombinaci čtyř vad: defekt komorového septa, zúžení plicní tepny, zvětšení srdečního svalu v oblasti pravé komory a nasedající aorta. Tyto vady se mohou vyskytovat také pouze v kombinaci tří. Často je onemocnění doprovázeno dalšími srdečními nebo cévními vadami.

Příznaky se často objevují již brzy po narození a mezi hlavní patří:

-       namodralá kůže, rty… z důvodu nedostatečné cirkulace krve,

-       dušnost,

-       srdeční šelesty.

Jelikož se jedná o vrozenou vadu, nelze jasně stanovit nějaký konkrétní rizikový faktor. Na vině může být genetická výbava, ale také vnější prostředí. Za velmi rizikový ovlivnitelný faktor lze považovat kouření (ať už aktivní nebo pasivní) a požívání alkoholu matkou během těhotenství – vyvarovat se tohoto chování je tedy jednou ze základních prevencí. Postižení může odhalit také ultrazvukové či genetické vyšetření.

Léčba probíhá operativně (operace srdce a přilehlých cév), důležité je také pravidelné užívání léků.   

Loading...

Nemoci